_home1
home2
home3

O nama

Dobro Došli!

Iniciranjem i  pracenjem realizacije LPAI, ostvarivanjem saradnje sa OSI i relevantnim institucijama, kao i kroz druge aktivnosti zelimo  doprinijeti unapredjenju polozaja osoba sa invaliditetom u cilju njihove afirmacije i ukljucivanja u sfere drustvenog zivota, sa posebnim osvrtom na proces rada. Tezimo stvaranju ambijenta u kojem ce ova populacija potpunije prezentovati svoje sposobnosti, znanja i vještine, kako bi kao takva bila prepoznata od strane poslodavaca, uz lakše pronalaženje zaposlenja.

Skupština Opštine Bijelo Polje usvojila je Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti ( LPAI ) za period od 2010-2015. godine. Spomenutim LPAI obuhvaćene su veoma važne oblasti koje se odnose na pitanja osoba sa invaliditetom i to: podizanje svijesti, medicinska njega i rehabilitacija, pristupačnost, zapošljavanje, porodični život i lični integritet, religija, kultura, rekreacija i sport, organizacije osoba sa invaliditetom… Opštinska kancelarija za osobe sa invaliditetom osnovana je u okviru Sekretarijata za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti, a na osnovu Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti, što znači da se njen rad temelji na ovom dokumentu. Kancelarija je počela sa radom 2012.god.  

Misija i Ciljevi

Nadležnosti kancelarije
  • Formiranje centralne baze podataka za osobe sa invaliditetom
  • Praćenje implementacije LPAI
  • Ostvarivanje kontakata i saradnje između lokalne samouprave, OOSI i relevantnih institucija u cilju rješavanja konkretnih problema
  • Informisanje OOSI o javno objavljenim konkursima međunarodnih i domaćih donatora o finansiranju projekata NVO